Ομιλίες

Η Τοπική Διακυβέρνηση αποτελεί μονόδρομο για το μέλλον

Η Τοπική Διακυβέρνηση αποτελεί μονόδρομο για το μέλλον
Fri, 15 Jun 2018 10:27:15 +0000

Το τέλος του πελατειακού κράτους θα έρθει μέσα από την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναβάθμισης της σε Τοπική Διακυβέρνηση υπογράμμισα σήμερα , σε ομιλία μου στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα «Ενωμένη Ευρώπη: Οι προκλήσεις, τα προβλήματα και οι προοπτικές για την Ελλάδα», με τα μέλη του Ευρωπαϊκού κόμματος της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. Στην ομιλία μου, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, επισήμανα ότι, με αφορμή την κρίση, πολλοί τομείς της πολιτικής μας ζωής πρέπει να επαναπροσδιοριστούν. Σε πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι ο τομέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς αυτή είναι η εγγύτερη εξουσία στους πολίτες συνδυάζοντας την αιρετή με την εκτελεστική εξουσία, για θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Υπογράμμισα ότι είναι επιτακτική ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της και από εκτελεστικό όργανο της κεντρικής διοίκησης να μεταβληθεί σε Τοπική Διακυβέρνηση, με πλήθος εκτελεστικών δραστηριοτήτων του κράτους και με τις κεντρικές κρατικές υπηρεσίες να έχουν έναν επιτελικό σχεδιασμό και έλεγχο, όπως ακριβώς στο μοντέλο της Ε.Ε. Σχετικά με το νέο ρόλο της Τοπικής Διακυβέρνησης, σημείωσα ότι ο Δήμος θα πρέπει να γίνει ο καταλύτης που θα ενισχύει καινοτόμες πρωτοβουλίες νέων ανθρώπων, δημιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για προσέλκυση επενδύσεων, με την αξιοποίηση τοπικών πόρων. Για να επιτύχουμε αυτό το στόχο, απαιτείται εκσυγχρονισμός των προσφερόμενων υπηρεσιών, αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως ηγεσίες που να αντιλαμβάνονται τις αλλαγές γρήγορα. Διευκρίνισα ακόμα πως, όσον αφορά στη χρηματοδότηση:

  • οι πόροι της Αυτοδιοίκησης στην περίοδο της κρίσης μειώθηκαν κατά 65%
  • ο μέσος όρος χρημάτων που διαχειρίζεται η Αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη ανέρχεται 11,5% του ΑΕΠ κάθε χώρας
  • στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό δεν υπερβαίνει το 2%!

Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι ο έλεγχος νομιμότητας των δαπανών, το ‘’διαζύγιο’’ από τη νοοτροπία του τυπικού και κοινωνικά αποδοκιμασμένου γραφειοκράτη/δημοσίου υπαλλήλου και φυσικά η διάρρηξη των σχέσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης με το πελατειακό κράτος. https://youtu.be/mTeSgiG2Y6Y


Video

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ