Ομιλίες

Ανάγκη η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ανάγκη η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
2018-09-27 09:30:28

Ανάγκη η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να καταστεί καταλύτης για την ανάπτυξη της χώρας

Την ανάγκη μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να καταστεί καταλύτης για την ανάπτυξη του τόπου υπογράμμισα σήμερα σε ομιλία μου στο 4οΠανελλαδικό Επιχειρηματικό Συνέδριο με τίτλο «Βάλε ψηλά τον πήχη» στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς.
 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί, ούτε πρέπει να μείνει απλός παρατηρητής των αλλαγών. Όπως επίσης, δεν πρέπει να γίνει μέρος του προβλήματος αλλά οφείλει να γίνει μέρος της λύσης του. Ο εκσυγχρονισμός και η μεταρρύθμιση του διοικητικού́ μας συστήματος δεν αποτελεί απλώς προσδοκία αλλά προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Μιλάμε για μητροπολιτική διακυβέρνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αλλά δεν προχωράμε σε ουσιαστικές αποκεντρωμένες αρμοδιότητες για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί κυρίως λόγω της πολυδιάσπασης των αρμοδιοτήτων.
 
Διευκρίνισα ακόμη πως τόσο η Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και οι νεοφυείς επιχειρήσεις πρέπει να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης και λειτουργίας.
Πιο συγκεκριμένα πρότεινα ότι από την πλευρά του κράτους πρέπει:
•        Να δημιουργηθούν φορολογικά και άλλου είδους κίνητρα
•        Να προσαρμοστούν τα εργαλεία δημόσιας πολιτικής τους στις ανάγκες των ΜμΕ
•        Να στηριχθούν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
•        Να υπάρξει καθοδήγηση (mentoring) και χρηματοοικονομική εκπαίδευση των νέων εν δυνάμει επιχειρηματιών
•        Να αυξηθούν οι δαπάνες για έρευνα και καινοτομία
•        Να δημιουργηθούν τοπικοί πυρήνες επιχειρηματικής δραστηριότητας με συνεργασία τοπικών επιχειρηματιών, πανεπιστημίων, ιδρυμάτων κτλ.

Ενώ από την πλευρά των νεοφυών επιχειρήσεων τόνισα ότι πρέπει:
•        Να έχουν καλή́ προετοιμασία, οργάνωση και διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα
•        Να εστιάσουν σε παραγωγικές δραστηριότητες με εξωστρεφή προσανατολισμό
•        Να ερευνούν και να ενσωματώνουν τη γνώση και την καινοτομία σε διαδικασίες και προϊόντα
•        Να προσελκύσουν καταρτισμένο προσωπικό και στελέχη ως φρένο στο brain drain
 
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσα στο γεγονός ότι η ανάπτυξη της χώρας περνάει από την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού μας.
 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να γίνει επιχειρηματίας και καταλύτης για την ανάπτυξη, να μην γίνει ένας ακόμα εργοδότης αλλά μια ομπρέλα ευκαιριών όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία πρέπει να είναι και θεμιτή και ευπρόσδεκτη» κατέληξα παρουσιάζοντας παράλληλα στατιστικά στοιχεία και καλές πρακτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ