Ομιλίες

Στο Smart and Sustainable Cities, lessons learnt and opportunities within H2020 στην Πάδοβα

Στο Smart and Sustainable Cities, lessons learnt and opportunities within H2020 στην Πάδοβα
Tue, 26 Sep 2017 07:44:06 +0000

Είχα την χαρά να είμαι προσκεκλημένος ομιλητής στο σεμινάριο «Smart and Sustainable Cities» στην Πάδοβα, το οποίο οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την  Unismart (θυγατρική εταιρία του πανεπιστημίου της Πάδοβα) την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του σεμιναρίου, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασαν βασικούς πολιτικούς στόχους και φιλοδοξίες για Καινοτομίες Πόλεων. Επίσης, προσέφεραν πρακτικές γνώσεις και συμβουλές σε ενδιαφερόμενους που ενδιαφέρονταν να δρομολογήσουν δράσεις και έργα στις πόλεις τους.

Μετά από ένα γεύμα δικτύωσης, το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με παρουσίαση ερευνητικών θεμάτων και ευκαιριών για τους ενδιαφερόμενους.

Το σεμινάριο παρείχε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να προωθήσουν τα υπάρχοντα σχέδια της ΕΕ και να διδαχθούν από αυτά και να συνεργαστούν με διεθνείς καινοτόμες πόλεις, εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επιχειρηματίες / νεοσύστατες επιχειρήσεις, φορείς παροχής γνώσεων και καινοτομίας.

Στα πλαίσια αυτά έκανα την παρουσίαση μου για τις «έξυπνες και βιώσιμες πόλεις» αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία μου τόσο από τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα. Εστίασα κυρίως στην ενσωμάτωση των πολιτών αλλά και στην δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για να γίνουν οι πολίτες μέρος της αλλαγής που έρχεται.

Τόνισα ότι εάν θέλουμε μια έξυπνη και βιώσιμη πόλη, πρέπει να δημιουργήσουμε και να εισαγάγουμε αποτελεσματικούς μηχανισμούς συμμετοχής και ενσωμάτωσης των συμπολιτών μας στις δημόσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, σημείωσα ότι πρέπει να προσελκύσουμε ιδιωτική χρηματοδότηση, γιατί όχι και στο πλαίσιο των στρατηγικών τους για την κοινωνική εταιρική τους ευθύνη. Σχεδόν όλα τα έργα και τις δράσεις που έκανα συγχρηματοδοτήθηκαν και από τον ιδιωτικό τομέα. Κατά τη γνώμη μου, η συνεργασία και ο συντονισμός των δημόσιων αρχών, των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα μπορούν να μας οδηγήσουν πιο εύκολα στον στόχο μας για μια έξυπνη και βιώσιμη πόλη.

Κλείνοντας, ανέφερα ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ίση ανάπτυξη στις πόλεις της ΕΕ. Ορισμένες πόλεις είναι πολύ προοδευτικές όσον αφορά την προσαρμογή στην τεχνολογία, ενώ άλλες είναι πιο δυσλειτουργικές στην προσαρμογή και την αποτελεσματικότητα. Ως εκ τούτου, είναι προσωπική πεποίθησή μου ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με την εμπλοκή και την ένταξη των πολιτών, μέσω μικρών και απλών πρωτοβουλιών, στις διαδικασίες εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της πόλης μας. Παράλληλα, ως δημόσιες αρχές, πρέπει να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο, μέσω της αξιοποίησης της καινοτόμου τεχνολογίας και της τεχνολογίας δεδομένων (big data), ώστε να παρέχουμε έξυπνες και αποτελεσματικές λύσεις για την ομαλή λειτουργία της πόλης και των υποδομών της, με βασικό στόχο μία ποιοτικότερη καθημερινότητα των πολιτών.

IMG_3194 IMG_3220 IMG_3271

IMG_5707IMG_5684IMG_3284 IMG_3291

IMG_3302 IMG_3293

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ