Δημοσιεύματα

Αυτοψία στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ)

Αυτοψία στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ)
Mon, 18 Jun 2018 15:05:13 +0000

Θεσσαλονίκη, Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

ΑΥΤΟΨΙΑ στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ)

Μετά την κατάθεση του Αιτήματος για απόσυρση του 5ου θέματος από έξι Δημοτικούς Συμβούλους και την συζήτηση που ακολούθησε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο στις 04.06.2018 σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και υποδομές του ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) του Δήμου μας, Επισκεφτήκαμε το πρωί της Παρασκευής 15.06.18 τους χώρους που αναφέρονται στην εισήγηση της Υπηρεσίας, όπως αυτή παρουσιάστηκε από την Διοίκηση, προκειμένου να διαπιστώσουμε τις ελλείψεις που απειλούν με κατάρρευση τον ευαίσθητο Τομέα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου. Κατά την επίσκεψή μας ήταν παρόντες ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Λάζαρος Ζαχαριάδης και αρμόδιοι Υπηρεσιακοί παράγοντες. Δυστυχώς η κατάσταση την οποία αντικρίσαμε, επιβεβαίωσε με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο αυτό που εισαγωγικά σημειώναμε στο υπόμνημα που καταθέσαμε, ότι δηλαδή ο ΣΜΑ με τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές του, Ηλεκτρομηχανολογικές και κτιριακές, είναι πλήρως εγκαταλειμμένος και απειλείται, εάν δεν έχει επέλθει ήδη, με ολοκληρωτική κατάρρευση. Και εξηγούμαστε: Ο βιολογικός καθαρισμός όχι μόνο χρειάζεται τακτική συντήρηση, που δεν γίνεται το τελευταίο διάστημα όπως αναγράφεται στην εισήγηση, αλλά είναι εντελώς ανεπαρκής για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ακόμη και της μίας(1) από τις τέσσερις (4) πρέσες που βρίσκονται τους τελευταίους πολλούς μήνες σε λειτουργία. Χρειάζεται δηλαδή να ενισχυθεί και να αυξηθεί η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητά του. Η συντήρησή του απλά θα αντιμετωπίσει πυροσβεστικά ένα οξυμένο χρόνιο πρόβλημα. Ο περιβάλλων χώρος της μονάδας του Βιολογικού καθαρισμού και η όμορη περιοχή όπου βρίσκονται τοποθετημένα τα κοντέινερς, παρουσιάζουν εικόνα τριτοκοσμικής εγκατάλειψης. Θρυμματισμένα δάπεδα σε μεγάλη έκταση, λίμνες με στάσιμα υγρά άγνωστης σύνθεσης και προέλευσης, επικίνδυνα για την ασφάλεια και την υγιεινή, παρτέρια απεριποίητα με αγριόχορτα και σκουπίδια, ενισχύουν την περιρρέουσα αίσθηση παρακμής που είναι διάχυτη στον χώρο. Την θλιβερή αυτή εικόνα έρχονται να συμπληρώσουν δύο ξεκοιλιασμένες αντλίες καυσίμων που, όπως ενημερωθήκαμε, βρίσκονται εκεί άχρηστες εδώ και ένα χρόνο και ουδείς ασχολείται για την απομάκρυνσή τους. Όπως προείπαμε, από τις 4 πρέσες του συστήματος συμπίεσης λειτουργεί μόνο η μία, ενώ οι άλλες 3 βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Ακόμη όμως και αυτή η μία που αγκομαχώντας προσπαθεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Καθαριότητας-Ανακύκλωσης, παρουσιάζει σοβαρότατα προβλήματα που καθιστούν την λειτουργία της προβληματική και επικίνδυνη. Εκτεταμένες φθορές στον χώρο υποδοχής των απορριματοφόρων και της απόρριψης των σκουπιδιών σε αυτήν έστω την μία χοάνη που βρίσκεται σε λειτουργία, η έλλειψη ηλεκτρονικού εποπτικού συστήματος, το πυροσβεστικό σύστημα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας, το παρωχημένο σύστημα καταγραφής φορτίων, η ανεπαρκής σηματοδότηση και η μη λειτουργία της μονάδας αποκονίωσης-απόσμησης, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα Ανικανότητας, Αδιαφορίας και Ανεπάρκειας, που καθιστούν τις εγκαταστάσεις επικίνδυνες για την ασφάλεια, την υγεία και την ζωή των εργαζομένων σε αυτές και, προφανώς, επικίνδυνες για την δημόσια υγεία. Ενδεικτικό της αδιαφορίας με την οποία αντιμετωπίζει η Διοίκηση την όλη κατάσταση σχετικά με τις συνθήκες εργασίας είναι ότι, αρνείται να χορηγήσει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε υπαλλήλους που το δικαιούνται σύμφωνα με τον νόμο, επικαλούμενη αστείες και αστήρικτες δικαιολογίες. Διαπιστώσαμε τέλος ότι πράγματι, η λυμματολάσπη που συσσωρεύεται δεν απομακρύνεται λόγω προβληματικής λειτουργίας των υποβρυχίων αντλιών. Οι σχάρες απαγωγής ξεχειλίζουν και δημιουργούν καταστάσεις ανθυγιεινές για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες. Σε ερώτησή μας γιατί δεν γίνονται οι αναγκαίες εργασίες για την απομάκρυνση και διάθεση της ιλύος από την εταιρεία που έχει αναλάβει τις σχετικές εργασίες με συμφωνητικό που υπεγράφη τον Μάρτιο του 2017, δηλώθηκε άγνοια. Άγνοια επίσης δηλώθηκε σε παρεμφερή ερώτηση που αφορούσε στην συντήρηση και επισκευή του Βιολογικού καθαρισμού. Στο θέμα όμως αυτό θα επανέλθουμε. Επισκεφτήκαμε το Αμαξοστάσιο, τις αποθήκες, τις Διοικητικές Υπηρεσίες και το τμήμα μελετών. Διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι τις προσπάθειες που κάνουν οι ελάχιστοι εργαζόμενοι στο Αμαξοστάσιο για να διατηρήσουν σε λειτουργία τα απορριματοφόρα, την έλλειψη ολοκληρωμένου συστήματος Αποθήκης για τα ανταλλακτικά, την ύπαρξη άχρηστων ανταλλακτικών που απλά καταλαμβάνουν χρόνια τώρα, τους χώρους των Αποθηκών διότι ουδείς ασχολείται για την απομάκρυνση και την ανακύκλωσή τους, καθώς και χώρους με έλλειψη στοιχειωδών κανόνων υγιεινής(πχ εξαερισμός). Τέλος, για ακόμη μια φορά διαπιστώθηκε η έλλειψη δομικής και συστηματικής συνεργασίας μεταξύ των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ταχεία οικονομική διεκπεραίωση των Διοικητικών και των Οικονομικών πράξεων που απαιτούνται για την ορθή, αξιόπιστη και ταχεία υλοποίηση του προγραμματισμού του Τομέα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, γεγονός που επιφέρει σοβαρότατα προβλήματα δυσλειτουργίας και καθυστερήσεις με δυσμενείς επιπτώσεις στην καθαριότητα της Πόλης μας. Είναι ένας επιπλέον λόγος που, μαζί με πολλούς άλλους, 8 χρόνια μετά την ανάληψη ευθύνης του ΔΘ από τον Γιάννη Μπουτάρη, ο Τομέας Καθαριότητας είναι ουσιαστικά νεκρός, παρά τα εκατοντάδες εκατομμύρια που εισέρρευσαν στα ταμεία του Δήμου μας από τα ανταποδοτικά Τέλη μέσω των τιμολογίων της ΔΕΗ για προμήθειες, επισκευές και ανταλλακτικά. ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΒΡΩΜΑΝΕ λοιπόν στον Δήμο Θεσσαλονίκης, σε αντίθεση με τις πόλεις που ο Δήμαρχος και τα στελέχη του επισκέφτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, όπου το βασικό σλόγκαν είναι ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ αλλά πηγή πλούτου. Φεύγοντας από τον χώρο του ΣΜΑ, ιδιαίτερα προβληματισμένοι με την κατάσταση που βρήκαμε, είδαμε σε μια άκρη, παρατημένες από τον χειμώνα, τις σακούλες με το αλάτι που θα χρησιμοποιούσαν οι υπηρεσίες σε περίπτωση παγετού, με πετρωμένο το αλάτι και εκτεθειμένες σε κοινή θέα δίπλα στους κάδους, ως επιβεβαίωση της γενικευμένης αδιαφορίας. Κάτω από το υπόστεγο για τα αυτοκίνητα των επισκεπτών με το προστατευτικό ύφασμα να ανεμίζει και τον πλήρως σκουριασμένο μεταλλικό σκελετό, με λίμνες που σχημάτιζε το νερό της βροχής λόγω των κακών κλίσεων του δαπέδου, δέσποζε μια ταμπέλα ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ. Μόνο που η θέση ήταν κενή. Μάλλον ήταν κενή όλα αυτά τα χρόνια.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Αβαρλής Γεώργιος

Αβραμόπουλος Παναγιώτης

Αϊβάζογλου Μόνικα

Αρβανίτης Γεώργιος

Ζέρβας Κωνσταντίνος

Κουράκης Ανδρέας

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Σχόλια