Δήμος Θεσσαλονίκης

Δέσμη Μέτρων Οικονομικής Ελάφρυνσης

Δέσμη Μέτρων Οικονομικής Ελάφρυνσης
2020-05-07 17:58:19

Δέσμη Μέτρων Οικονομικής Ελάφρυνσης  σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον covid-19


Video

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ