Δήμος Θεσσαλονίκης

Εντυπωσιακή καταγραφή των κενών δενδροδόχων

Εντυπωσιακή καταγραφή των κενών δενδροδόχων
Wed, 24 Jul 2013 13:40:02 +0000

Εργασίες καταγραφής του φυτικού υλικού στα άλση, δενδροστοιχίες και φυτώρια του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ομάδα εργαζομένων στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα που ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ με συμπράττοντα φορέα το Δήμο, τη χρονική περίοδο από τις 8 Φεβρουαρίου  έως 8 τις Ιουλίου 2013. Το έργο πραγματοποιήθηκε με διενέργεια αυτοψιών στις δημοτικές δενδροστοιχίες και με την δημιουργία μιας βάσης δεδομένων όπου αποτυπώθηκε όλος αυτός ο μεγάλος όγκος πληροφοριών, έτοιμος για χρήση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Σε αυτή την περίοδο, πραγματοποιήθηκαν περίπου 830 αυτοψίες και καταγράφηκαν περισσότερες από 1280 περιπτώσεις που αφορούν σε κενές δενδροδόχους, πρεμνά και ξερά δέντρα. Μέρος των  πληροφοριών  που συγκεντρώθηκε έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της Εργασίας «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων Πρασίνου» του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στη σημαντική προσφορά των εργαζομένων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ), αναφέρθηκε χθες (Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013) κατά την διάρκεια της 14ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Κωνσταντίνος Ζέρβας, επισημαίνοντας ότι προχώρησαν στην αποτύπωση των κενών δενδροδόχων, των ξερών δέντρων και των πρεμνών με δικά τους μέσα βοηθώντας σημαντικά στο καθημερινό έργο δράσεων του Δήμου και των υπηρεσιών του σε δουλειές εμφανείς και αφανείς.  Επιπλέον πρόσθεσε: «τώρα ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει μια βάση δεδομένων για να προχωρήσει στην επόμενη φυτευτική περίοδο στην πλήρωση των κενών ή των κατεστραμμένων δενδροδόχων με νέα υγιή δέντρα» Η ομάδα των νέων αποτελούμενη από τους: Νικόλαο Διπλάρη (Θεολόγος, MSc Ιστορικής Θεολογίας ), Ελευθέριο Καψάλη (Δασολόγος, MSc Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών), Κωνσταντίνο Κυρκόπουλο (Δασολόγος, MSc Οικολογίας και Διαχείρισης Βοσκοτόπων) και Όλγα – Ροδή Μιχαηλίδου (Γεωπόνος, MSc Αρχιτεκτονικής Τοπίου, MSc Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών), προχώρησε στην καινοτόμα εργασία, της καταγραφής των κενών δενδροδόχων, των ξερών δέντρων και των πρεμνών σε ολόκληρη την πόλη, παράλληλα με τα καθήκοντα της καθημερινής τους υπηρεσίας.  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ